Sociedade galega de Educación Ambiental - Páxina principal

  

 
 

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2013

Sábado 26 de xaneiro de 2013 ás 15:30 h.
Granxa Arqueixal, Ecoagroturismo (Albá, Palas de Rei)

Ver Imaxes da Asemblea

Por orde do presidente da Sociedade Galega de Educación Ambiental convoco a unha ASEMBLEA XERAL ORDINARIA para o sábado 26 de xaneiro de 2013 ás 15:30 h. en primeira convocatoria e 16:00 h. en segunda, na granxa Arqueixal, ecoagroturismo (Albá, Palas de Rei), coa seguinte

 

ORDE DO DÍA:

 

1. Aprobación, se procede, da acta da anterior Asemblea Xeral Ordinaria.
2. Informe da Xunta Directiva correspondente ao exercicio 2012:

  • Presidencia: informe de actividades.
  • Tesourería: balance de ingresos e gastos; aprobación, se procede, do informe económico; proposta para o 2013.
  • Secretaría: altas e baixas de socios/as; ratificación, se procede.

3. Plan de traballo para 2013.
4. Renovación da Xunta Directiva:

  • Presentación de candidaturas.
  • Debate e, se procede, aprobación da nova composición da Xunta Directiva.

5. Rogos e preguntas: rolda aberta de intervencións.

       

 
 Inicio| Acerca de| Contacto| EA Novas| EA Equipamentos| Grupos de traballo| Ligazóns| Documentos| Acceso Socios SGEA


        Sociedade Galega de Educación Ambiental
          SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental.

          APDO. DE CORREOS 38 BERTAMIRANS- AMES- A CORUÑA
          Tel./Fax 619 484 395 Mail:sgea@sgea.org