Sociedade galega de Educación Ambiental - Páxina principal

  

 
 













Aviso legal - SGEA

- Condizóns xerais de uso do website:


    Todolos dereitos de propiedade industrial e intelectual do website www.sgea.org son propiedade de SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental.

    SGEA é unha sociedade con enderezo en Santiago de Compostela (A Coruña – España – Europa), teléfono: 981 523 556.
Mail: 


    O USUARIO poderá visualizar tales elementos e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibido o seu emprego con fines comerciais, a sua distribuzón, así como a sua modificazón, alterazón o descompilazón.

    SGEA reservase o dereito de efectuar sin previo aviso as modificacións que considere oportunas nos seus websites, podendo cambiar, suprimir ou añadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que éstos aparezan presentados o localizados nos seus websites.


Tratamento dos datos de carácter persoal.

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos así como en materia de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos personais aportados a través do website www.sgea.org, ou calquera outro, a SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental, sexan incorporados os arquivos de titularidade da mesma empresa, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada hacia os nosos clientes, para fins internos de SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental. e para manter informados os nosos clientes. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimiento para o envío de información comercial a través de Internet.

SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental comprometese ó cumplimento da sua obligación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estos efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a sua alteración, pérda, tratamento o acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demáis lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental o dereito a excluir dos servicios rexistrados a todo usuario que teña facilitado datos falsos, sen perxuicio das demáis accións que procedan en Dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal suministrados, mediante petizón escrita dirixida a SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental.


 
 



Inicio| Acerca de| Contacto| EA Novas| EA Equipamentos| Grupos de traballo| Ligazóns| Documentos| Acceso Socios SGEA


        Sociedade Galega de Educación Ambiental
          SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental.

          APDO. DE CORREOS 38 BERTAMIRANS- AMES- A CORUÑA
          Tel./Fax 619 484 395 Mail:sgea@sgea.org